ارسال هدیه ویژه مشتریان وفادار

۲۱ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۲۶:۲۲ ق.ظ

دریافت هدیه از بازارنتی ویژه مشتریان وفادار!

اگر شما از مشتریان وفادار بازارنتی هستید فروشگاه بازارنتی برای شما مزایای ویژه ای درنظر گرفته است.

فروشگاه بازارنتی به منظور قدردانی و سپاس از مشتریان وفادار خود مطابق شرایط زیر کالایی را به عنوان هدیه اهدا خواهد کرد.

- به ازای هر دو بار خرید از بازارنتی، یک کالا به عنوان هدیه در سبد خرید شما قرارداده خواهد شد. این هدیه در مرتبه دوم خرید از بازارنتی تحویل داده خواهد شد.

- به ازای خرید دوکالا یا بیشتر از بازارنتی، یک کالا به عنوان هدیه در سبد خرید شما قرار داده خواهد شد.

 

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید