شماره حساب - بازارنتی | بازار کالا و خدمات اینترنتی

مشتری گرامی

شماره حساب های رسمی فروشگاه بازارنتی به شرح ذیل می باشد.

لطفا پس از پرداخت وجه به یکی از حساب ها یا کارت های بانکی زیر نسبت به ثبت مشخصات فیش پرداختی بانکی خود در حساب کاربریتان اقدام نمایید.

نماد بانک نام بانک شماره حساب شماره کارت نام صاحب حساب
بانک سامان 87380012150682 6219861028428604 پدرام ریاضی کرمانی
بانک پاسارگاد 2078000113931402 5022291036898375 پدرام ریاضی کرمانی
بانک پارسیان 80022300726 6221061058715154 پدرام ریاضی کرمانی
بانک ملی 0102016012003 6037997436191457 پدرام ریاضی کرمانی
بانک اقتصاد نوین 11080048997621 6274121172323867 پدرام ریاضی کرمانی
بانک تجارت 3424534764 5859831002598505 پدرام ریاضی کرمانی
بانک ملت 5615462821 6104337660902048 پدرام ریاضی کرمانی
بانک صادرات 0212736296001 6037691576447262 پدرام ریاضی کرمانی
بانک سپه 1802300811708 5892101158245403 پدرام ریاضی کرمانی
بانک آینده 0201908559008 6362141076555268 پدرام ریاضی کرمانی
بانک شهر 700806270446 5047061026907291 پدرام ریاضی کرمانی
بانک رفاه 193361589 ‭5894631522396555‬ پدرام ریاضی کرمانی
بانک سینا 11681331936761 6393461026309548 پدرام ریاضی کرمانی
بانک گردشگری 1149902826961 5054161003317892 پدرام ریاضی کرمانی
بانک سرمایه 101380001309373001 6396071113136782 پدرام ریاضی کرمانی

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید